ENERGETICKÝ SPECIALISTA S ŠIROKÝM ODBORNÝM ZÁBĚREM A POCTIVÝM LIDSKÝM PŘÍSTUPEM.

PRODUKTY

Vrcholem nabízených služeb je kompletní zavedení systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 (případně vytvoření pouze energetické části). Dále se zaměřuji na energetické audity (především pro průmysl), energetické posudky pro dotace, specializované studie na míru klientovi, školení i další níže uvedené služby.

ISO 50001

Zavedení systému dle ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS) představuje dosažení nejvyšší mety při správě energií organizace. Laicky řečeno se jedná o trvale prováděný energetický audit s nadstavbou o řízení spotřeby energie, stanovení odpovědností a dohled nad realizací úsporných opatření.

ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit dle zákona 406/2000 Sb. tvoří dokument, který slouží pro strategická rozhodnutí z hlediska dalšího využití energetického hospodářství. Jedná se o jednorázový „snímek“ energetických toků organizace spojený s návrhem úsporných opatření a jejich ekonomickým a ekologickým vyhodnocením.

PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) se zabývá spotřebou energie v budovách. Vypočtená spotřeba energie neodpovídá fakturovaným spotřebám energie, ale typickému užívání budovy. Slouží pro objektivní porovnání energetické náročnosti nejrůznějších druhů budov.

ENERGETICKÝ POSUDEK

Energetický posudek se zpracovává především jako příloha projektové dokumentace pro dotační tituly (např. OPPIK, OPŽP) a v některých případech i v rámci PENB. Svým obsahem je velmi podobný energetickému auditu, s tím rozdílem, že je zaměřen čistě pro konkrétně definovaný účel.

KONTROLA ÚČINNOSTI

Kontrola účinnosti se provádí pro kotle vč. rozvodů tepla a klimatizační systémy. Hodnocení se týká kotlů o tepelném výkonu nad 20kW a klimatizací s elektrickým příkonem pohonu zdroje chladu nad 12 kW.

Školení

Odborné přednášky na konferencích. Školení a zvyšování povědomí energetické závažnosti v rámci zavádění ISO 50001.

POTŘEBUJETE PORADIT? NAPIŠTE mi e-mail prostřednictvím sekce "kontakty" nebo rovnou ZAVOLEJTE!

O mně

Hlavními faktory ovlivňujícími spokojenost klienta jsou odbornost zpracovatele, způsob komunikace vůči klientovi a přehlednost zpracovaných dokumentů. Na těchto zásadách si zakládám.

"Energii nelze vyrobit ani zničit. Je možné ji pouze přeměnit." Já svoji energii přeměňuji především v kvalitní práci, pravidelné vzdělávání, hru na elektrickou kytaru a rodinu.

Dvanáct let jsem působil ve společnosti DEA Energetická agentura s.r.o., kde jsem získal velmi širokou škálu odborných zkušeností. Od roku 2015 jsem energetickým specialistou (auditorem) zapsaným v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu - s oprávněním provádět energetické audity a posudky, průkazy energetické náročnosti budov, kontroly kotlů vč. tepelných rozvodů a kontroly klimatizačních systémů.

Zaměřuji se především na oblast průmyslu, implementaci ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu pro hospodaření s energií (na straně klienta i na pozici technického experta certifikačních organizací) a tvorbu specializovaných studií. Zpracoval jsem stovky energetických dokumentů (zejména energetické audity, dále koncepce zásobování dálkovým teplem, odborné posudky, energetické optimalizace, průkazy energetické náročnosti budov,…). Dva roky jsem prováděl energetický management pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně.

Jsem také certifikačním auditorem systému ISO 50001, členem Asociace energetických specialistů a úzce spolupracuji s CEVRE Consultants s.r.o.

 • SPOKOJENÝCH KLIENTŮ

  Důležité je přesné vymezení záměru a cílů, představ klienta o hloubce analýzy a srozumitelná prezentace výstupů.

 • FÉROVOST

  Lidský přístup a férové jednání vůči klientovi.

 • TERMÍNY

  Prioritou je maximální snaha o dodržování termínů zakázek.

 • KOMUNIKACE

  Průběžné informování klienta o stavu zakázky, odborné konzultace a vstřcnost při řešení případných problémů.

KLIENTI

Níže jsou uvedeny příklady z široké škály spokojených klientů z oblasti průmyslu (automotive, strojírenský, textilní, papírenský, chemický), veřejné sféry (města, kraje, nemocnice, školská zařízení) i služeb (ubytovací zařízení).
Client

Reference

Přečtěte si názory některých klientů...

ČLÁNKY

V této sekci naleznete články věnující se témtatu hospodaření s energií.

KONTAKTUJTE MĚ

Potřebujete nezávazně poradit? Velmi rád Vám pomohu.