ISO 50001 SYSTÉMY MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ


K čemu ISO 50001 slouží?

EnMS ico_bigNorma ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií (EnMS):

 • dává organizaci návod pro efektivní hospodaření s energií;
 • poskytuje výhody pro organizace velké i malé, ve veřejném i soukromém sektoru, v oblasti výroby a služeb, a to ve všech regionech světa;
 • standardizuje činnosti (vytváří systematické postupy) vedoucí k neustálému zlepšování energetické náročnosti organizace;
 • je jednou z možností naplnění legislativní povinnosti zák. 406/2000 Sb., která platí pro velké podniky (pouze v případě certifikace EnMS);
 • přispívá k vyššímu bodovému hodnocení projektových záměrů využívajících dotace (Operační program pro inovace a konkurenceschopnost OP PIK).

Proč angažovat energetického specialistu?

Rozdíl oproti energetickému auditu

cropped-Razitko-PECINA.pngNorma neukládá povinnost využití energetického specialisty s oprávněním dle MPO pro vypracování odborné (energetické) části systému, tak jako v případě zpracování energetického auditu. Problematika je však tak složitá a komplexní, že ji nepokryje ani každý energetický specialista, natož organizace sama. Z odborného pohledu je systém dle normy ČSN EN ISO 50001 v mnohém odlišný od energetického auditu dle vyhl. 480/2012 Sb. Je zde potřeba aplikovat znalosti převyšující stávající legislativní požadavky při tvorbě energetických auditů.

Potřebné znalosti

V rámci zavádění EnMS využívám:

 1. bohaté zkušenosti ze zavádění EnMS v průmyslových podnicích, ale i veřejné sféře. EnMS se zabývám již od roku 2010, již od dob platnosti normy ČSN EN 16001, kterou v roce 2012 nahradila norma ISO 50001;
 2. zpětnou vazbu od posluchačů při přednášení na konferencích a seminářích (např. Mezinárodní strojírenský veletrh 2015, EMPLA Hradec Králové 2015), a při školení organizací (např. 250 organizací pro Jihomoravský kraj, 110 organizací pro Pardubický kraj, 60 organizací pro Královéhradecký kraj);
 3. znalosti všech norem řady 50000, jedná se o následující normy:

– ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití
– ČSN ISO 50002: Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití
– ČSN ISO 50003: Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií
– ČSN ISO 50004: Systémy managementu hospodaření s energií – Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií
– ČSN ISO 50006: Systémy managementu hospodaření s energií – Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) – Obecné zásady a návod
– ČSN ISO 50015: Systémy managementu hospodaření s energií – Měření a ověřování energetické náročnosti organizací – Obecné zásady a návod

Jaké služby lze využít?

V rámci zavedení EnMS lze vybrat z těchto služeb:

 • zavedení EnMS na klíč;
 • poradenství v rámci zavádění EnMS – předání know-how + odborné konzultace a poskytování zpětné vazby, systém si ale organizace zavede vlastními silami;
 • vypracování odborné energetické části v rámci zavedení ISO 50001;
 • školení zaměstnanců;
 • účast při certifikaci klienta (obhajoba před certifikačním orgánem);
 • zastupování certifikační organizace na pozici technického experta.

Klienti:

Klienti ISO 50001